ВРЕМЕПЛОВЗАНИМЉИВО

НАЈЧЕШЋА ИМЕНА ДЕЦЕ

У краљевачким матичним књигама за период од 1837. до 1900. године уписани су подаци о рођењу и крштења за 5141 дете, од чега 2620 дечака и 2502 девојчице. Као близанци (двојке) рођено је 158 деце, 79 мушке и 79 женске. У 22 случаја су близанци истог пола. У анализираном раздобљу евидентиране су само једне тројке. Године 1898. 21. децембра Румена, жена Ранка Симовића, ковача, родила је три дечака, Милију, Милана и Милорада као пето, шесто и седмо дете. Ванбрачно рођена деца уписивана су у књиге крштених тек од 1858. године. У том статусу уписана су 73 детета(шесторо близанаца), 42 дечака и 31 девојчица.

Анализа имена показује да код мушке деце преовлађују народна, а не библијска имена. Код женске деце библијска имена су још ређа. Народно име Сава користи се као заједничко име и за женску и за мушку децу. Име Сава коришћено је једанаест пута за мушку и дванаест за женску децу.

Најучесталија мушка имена су: Милан (174), Михаило (107), Милош (81), Петар (79), Јован (61), Љубомир (61), Душан (52), Сретен (52), Драгутин (51), Радомир (49), Драгомир (48), Никола (47), Божидар (43), Милорад (43), Миодраг (43), Светислав (43), Драгољуб (42), Илија (41), Владимир (40), Александар (37), Светозар (37), Лазар (34), Стеван (34), Димитрије(33), Милован (32), Милутин (31) и Стефан (30).

Најучесталија имена за девојчице била су: Милева (171), Милица (125), Драгиња (89), Стана (87), Персида (85), Христина (84), Зорка (81), Даринка (74), Лепосава (72), Марија (68), Даница(60), Ангелина (54), Јулијана (52), Јелена (46), Љубица (45), Живана (45), Ана (44), Драга (39), Живка (34), Наталија (32) и Роса (31).

Већина презимена деце формирана је од мушких имена, а далеко мање од женских имена, занимања (нпр: Абаџија, Берберин, Пољак, Сарач, Терзија, Туфегџија, Ћерамиџија…), географског (нпр: Бажалац, Беочанин, Боровићанин, Бркушанин, Буђевац, Грачанац, Жупањац, Полумирац, Рудинац, Усиљанин, Шекуларац, Штављанин…), етничког или националног порекла и другог (нпр: Араповић, Арнаутовић, Бугарчић, Швабић…).

Иначе, најучесталија презимена су: Јовановић (182), Петровић (159), Николић (89), Ђорђевић (88), Марковић (86), Луковић (70), Радосављевић (60), Милетић (57), Радовановић (56), Димитријевић (52), Кнежевић (51), Миловановић (50), Поповић (50), Новаковић (47), Симовић (45), Спасојевић (43), Ристић (42), Матовић (40), Стевановић (40), Црвчанин (40), Савић (38), Милошевић (37), Милосављевић (37), Пешић (37), Радовић (37), Павловић (35), Арсенијевић (34), Милутиновић (34), Тодоровић (34), Милићевић (31), Лазаревић (30), Алексић (29), Јанић (29), Пећанин (29), Милић (28), Илић (27), Максимовић (27), Мутавџија (27), Стојановић (27), Буњак (26) и Вуловић (26).

Из Наше прошлости – Радомир Ристић

Оставите одговор