СИЏА

Штампани часопис Сиџа је бесплатан

Помозите да часопис излази редовно

Штампани часопис Сиџа је бесплатан, не продаје се!
Може се пронаћи на разним местима у Краљеву.

Уколико желите да нам помогнете да часопис стигне у руке што већег броја читалаца, донацију можете уплатити на следеће рачуне:

Удружење грађана “Сиџа”
Шолајина 2, 36000 Краљево
Динарски: 200-3290450101003-06
Девизни: RS35200329045010198858 EUR

Имена донатора објављиваћемо месечно, а сви они који не желе да им буду објављена имена, молимо да нас обавесте на мејл: sidzacasopis@gmail.com

Унапред захваљујемо на помоћи!