ВРЕМЕПЛОВ

ОДАКЛЕ СМО

Територија данашње општине Краљево обухвата неколико мањих предеоних целина: Подибар, Надибар, Морава и Доња Гружа. Ове области су распоређене око ушћа Ибра у Западну Мораву с југа и реке Груже са севера. Долине ових река су природне раскрснице миграционих кретања са центром на терену данашњег Краљева, па је у овој области од давнина и становништво било упућено на међусобне додире и утицаје. На етничку структуру становништва Краљева утицали су и додири са становништвом суседних предеоних целина (Левач, Горња Гружа, Драгачево, Јелица, Копаоник, Ушће и Студеница).

Становништво је увек било у покрету, масовно се исељавало од једног места до другог тако да су Краљево и околина због свог положаја били погодни за досељенике из Новог Пазара, Горњег Ибра, Колашина, Васојевића и Старог Влаха при њиховом насељавању дубље у Србију.

На територији данашње општине Краљево укрстило се услед разних друштвено-политичких, економских и социјалних збивања, неколико миграционих струја. Најјача је она струја која је долазила из црногорско-херцеговачких брда преко Пештера, затим из Средњег Полимиља и Потарја преко Јавора и Драгачева, а њој су се прикључивали и досељеници из околине Новог Пазара и Рашке. Друга, значајнија, миграциона струја која је дала становништво Краљеву и околини је из косовскометохијских области. Ово станов- ништво се кретало преко Ибарског Колашина и Подгорине, Копаоника, преко Ушћа и Студенице.

Петар Влаховић, Краљево и околина,

Етнички преглед становништва у Краљеву и околини

Оставите одговор