ЉУДИ

МИЛОРАД МИХАИЛОВИЋ

Milorad Mihailović

Познаваоци културних збивања у Краљеву кажу да је Милорад Михаиловић био један од директора Народног музеја који је значајно унапредио рад ове институције. Рођен је 31. јануара 1947. године у Ратини код Краљева, од оца Радована и мајке Гвоздене. Основну школу и Гимназију завршио је у Краљеву, а на историјиуметности на Филозофском факултету Универзитета у Београду дипломирао је 1971. године. Још као апсолвент, 1970. године, почео је да ради у крушевачком музеју. У Народни музеј Краљево прелази 16. фебруара 1973, где је радио све до неочекиване смрти 20. септембра 1995. године.

Са доласком Милорада Михаиловића на место кустоса (од 1986. вишег кустоса) Уметничке збирке, започиње и плодана и богата активност овог одељења. Михаиловић је био личност изузетне енергије, стручности и знања. Најпре је радио на увећању збирке изузетно вредним делима и легатима и обради комплетног уметничког фонда. Али, с друге стране, своју мисију историчара уметности схватао је много шире, тако да је пописао и потпуно стручно обрадио све значајније колекције изван Музеја на ширем подручју Краљева.

Посебно је значајан његов допринос развоју ликовног живота у граду на Ибру. Покренуо је неколико годишњих ликовних изложби, а изузетном динамиком изложбене активности, учинио је да је краљевачки музеј постао један од битних центара ликовне сцене у Србији. Посебну пажњу посветио је истраживању терена околине Краљева, прикупивши вредне податке за историју уметности и за средњовековну историју. Објавио је низ радова у стручним часописима.

За директора је именован је 1. јула 1979. године, тако да је постојећим одговорностима додао и управљање Народним музејем, чиме су дошле до изражаја његове изузетне организаторске способности. Пресудни за будућност Музеја били су његово ангажовање око добијања старог школског здања, као и завршетак прве фазе ревитализације објекта у одговарајућу музејску зграду.

Међу његове најзначајније иницијативе спада обнова часописа Наша прошлост, који је иницијално излазио током 60-их и 70-их година у издању Историјског архива у Краљеву. Сада Наша прошлост постаје заједничко гласило Народног музеја Краљево и првог издавача и добија нумерацију. Својеврсну круну његовог рада представља то што је један од иницијатора и организатора два велика међународна научна скупа 1995. године (Свети Сава у историји и традицији и Жича, историја, уметност). Иако је почела као година новог ентузијазма, 1995. је у септембру донела изненадну и трагичну смрт Милорада Микија Михаиловића, једног од најзначајнијих кустоса Народног музеја и једне од најистакнутијих личности у култури Краљева. Град Краљево му је постхумно, 1995. године, доделио Новембарску награду, која је установљена као признање за посебан и велики допринос у културном и јавном животу Краљева.

Оставите одговор