МЕСТА

КАКО ЈЕ НАСТАО ЈАРЧУЈАК

Jarčujak

Ово је село настало разграничењем спахилука Али спахије мрсаћког,  5. октобра 1828. године, када је (после разграничења) имало 37 кућа. У пописима 1831. и 1833. насеље је уписано под старим именом Рајковац и тада је имало 34 односно 36 кућа. У турским катастарским пописима Рајковац (Рајковци) помиње се 1572. године као село са пет домаћинстава, а 1523. је уписано као пусто селиште тј. мезра.  Ко је био Рајко по коме је настао ранији назив Јарчујака не можемо рећи, али како се и један предео Самаила такође зове Рајковац може се претпоставити да су то била добра једног од средњовековних властелина.

О настанку данашњег назива насеља има више мишљења па је питање да ли је и једно од њих исправно. Према оном што је записано у документу о разграничењу 1828. године, Јарчујак је настао тако што се јарац удавио у воду под Мусиним шљивама, која се иначе зове Рајковац.

Др Радослав Павловић је изменио назив насеља у Јарчуљак објашњавајући да је јарчуљак демунитив од јарак– шанац, што не може бити, јер је још пре 160 година насеље имало назив Јарчујак као и данас. Што се тиче значења појма “јарак” у турском језику, Павловић је превидео његову вишезначност те да је тај појам у овом случају могао имати и друго значење. То потврђује и народна песма “истом бјела зора забјелела, стаде јека а јарака звека” и “о камену (рамену) јарак обесили” итд. Такође је питање колико је реална прича о дављењу јарца као поводу за промену имена насељу. Најзад чини се да је реалан мотив настанка назива Јарчујак у турском изразу “јарачење”, што значи припремање – обука коња за јахање, вучу, борбу итд. Како је простор Мрсаћа. Адрана, Оцикља и Рајковца био у саставу великог спахилука то је вероватније закључити да су спахије што ради својих потреба што ради обавеза према држави, држали коње, гајили подмладак па и вршили њихову обуку (тренинг) за јахање, ношење терета, вучу и бојне вештине. Зато је терен за увежбавање коња по радњи која је на њему обављана могао добити топографски назив, а доцније и шире значење као насељено место. Знамо да су у суседном Чибуковцу били торови што се и из његовог имена види, па је могуће да је млађ–јарац држана одвојено на простору данашњег Јарчујака из чега се ово име могло извести име је могло настати и по биљци “јарић”, па затим и по “јарку” како каже др Павловић.  Дакле, решења као што видимо има више, па је тешко рећи које је исправно.

Данас се ово насеље налази на десној страни доњег тока Врдилске реке, у окружењу села Чибуковца, Дракчића, Мусине Реке, Мрсаћа, Адрана, Грдице и града Краљева.

Оставите одговор