МЕСТА

НИКОЉАЧА

Ово је код мештана Рудна одомаћен назив за цркву Светог Николе која се налази у шуми на око 2 км од центра села. Судећи по архитектури и начину градње, потиче из XVII века.

Грађевина је мањих димензија (7,40 х 3,70m) и састоји се од наоса покривеног полуобличастим сводом и олтарске потковичасте апсиде која се непосредно наставља на брод цркве, у истој ширини. Зидови су релативно дебели (око 80сm), начињени од ломљеног камена. Изнутра су зидови и свод ојачани са два лука која носе пиластри. Кровни покривач је од камених плоча.

Оставите одговор