Testimonials

Симо Мурганић Мурга 18.12.2019. године

Стигла СИЏА..Бр. 1…👌🏻🔝
Нека нам је са срећом!
Тираж овог примерка је изашао у малом бр… (нема их за све који хтели… али ћемо се некако сналазити између нас (копирати)… Док се не створе бољи услови…