МЕСТА

ШКОЛСКИ И ДЕЧЈИ ДИСПАНЗЕР

Све до 1946. године деца су се у Краљеву лечила у болници заједно са одраслима. Заслугом др Обрена Јовића тада је оформљена соба са десет кревета за лечење деце. Велики број деце, изискивао је већи и бољи простор за здравствену заштиту деце. Школска поликлиника је била отворена 1951. године, а зубно одељење овеполиклинике наредне 1952. године. Била је смештена у приватној згради која није одговарала тој намени, а од 1953. године смештена је у просторијама тада новосаграђеног Дома народног здравља.

Дечији диспанзер је био основан 1951. године и у почетку смештен у оквиру градске болнице, а надлежан је био за предшколску децу са територије Жичког среза. Крајем 1953. године био је, такође, премештен у новоформиран Дом народног здравља.

Саветовалиште за труднице је било формирано 1951. године и налазило се у оквиру Дечијег диспензера. Сва наведена одељења (Школска поликлиника, Дечији диспанзер, Диспанзер за жене и Саветовалиште за труднице), 1953. године, добила су помоћ Unicef-a у виду здравствене опреме. Помоћ је била условљена тиме да наведене установе поседују неопходне просторије и услове за рад, тако је осим дирекне помоћи Unicef утицао и на убрзавање развоја инфраструктурних услова и смештаја здравствених установа за заштиту деце и трудница.

Здравствена заштита деце је 1954. године била смештена у нову, наменски саграђену зграду, у Улици Цара Лазара 61. У једном крилу је био Дечији, а у другом Школски диспанзер. Након решавања питања просторија и опреме, преостао је једино недостатак лекара специјалиста као највећи проблем.

Новосаграђени објекат Дечијег и Школског диспанзера је наменски зидан по пројекту који је донео др Обрен Јовић из Граца, где је боравио због специјализације. Заправо, приземље је било подељено на Школски и Дечији диспанзер, а на спрату је било смештено Дечије одељење Болнице капацитета 70 болничких кревета.

 

Јован Д. Симијановић

Оставите одговор