ВРЕМЕПЛОВ

РАЗВОЈ ЗДРАВСТВА

Краљево и његова околина су, од свих српских градова, први добили једну медицинску установу. То је била болница Светог Духа у Студеници, као прва наменски зидана болница, изграђена 1207. године, а негу болесника пружали су обучени монаси – болничари, названи тако од самог оснивача болнице Саве Немањића. Први водовод и канализација изграђени су у Манастиру Студеница 1196. године, што сведочи о високом хигијенском нивоу у ондашњем  периоду. Друга болница је настала у Манастиру Жича 1217. године. После Другог српског устанка 1817. године основана је прва народна  амбуланта Кнежевића у Карановцу (Краљеву).

Први податак о болничкој заштити на нашем подручју датира из 1837. године,  када је у Карановачком гарнизону основана мала болница. Половином  19 века била је основана и болница за лечење оболелих од сифилиса, која је  потом пресељена код Рашке. У Краљеву је 1863. године основана једна од првих болница у Србији у 19 веку, када почиње организовано лечење становништва. Први управник болнице је био лекар Јован са платом од 37 талира. Прва апотека добила је одобрење за рад 1881. године, од када и  званично почиње развој апотекарске службе у Краљеву. Први апотекар је био Душан Тодоровић.

У Краљеву се тек 1895. године, одобрењем Санитетског одељења Министарства унутрашњих дела отвара прва грађанска болница, и то као привремена среска болница, смештена привремено у ненаменској згради са 15 кревета. Град и срез добијају новоизграђену среску болницу са 50 кревета, павиљонског типа, општег смера, тек 1913. године.

Од 1936 до 1940. године записано је да постоји Болница Моравске бановине. Управник Болнице 1940. године је био др Витомир Говедаревић, хирург, који је у извештају навео да је извршено 800 операција.

Медицински центар у Краљеву основан је 1967. године, а у његов састав улазе: Дом здравља, Зубна поликлиника, Здравствене станице: Рибница, Лађевци, Самаила, Прва здравствена станица, Матарушка Бања, Врба, Антитуберкулозни диспанзер и Општа болница. Као самосталне установе раде: Завод за здравствену заштиту, Народна апотека Краљево у чији су састав 1963. године ушле Апотеке: “Здравље”, “Црвени крст”, “Помоћ” и Апотека Матарушка Бања, Здравствена станице “Фабрика вагона”, “Магнохром”, “Јасен” и “ЖТП” и Природно лечилиште Матарушка Бања.

Диспанзер за медицину рада основан је 1968. године спајањем здравствених станица: “Фабрика вагона”, “Магнохром” и “Јасен”. Интеграциони процеси у здравству се настављају, тако да се 1973. године оснива Медицински центар у чији састав улазе, поред Дома здравља и Болнице,  Завод за здравствену заштиту и апотеке. Диспанзер за медицину рада се интегрише са Медицинским центром 1976.  године. Из састава Медицинског центра “Др Љубинко Ђорђевић” издваја се Завод  за заштиту здравља 1983. године.

У 1992. години доношењем Закона о здравственој заштити оснивају се здравствени центри. Тако се на подручју Краљева оснива Здравствени центар “Студеница” у чији састав су, поред Дома здравља Краљево, Опште болнице, Апотеке, Диспанзера за медицину рада, који су били у саставу Медицинског центра “Др Љубинко Ђорђевић”, ушли: Дом здравља Врњачка бања, Дом здравља Рашка и Апотека Рашка. Из Здравственог центра ”Студеница” 1994. године издваја се Апотекарска установа Краљево.

Оставите одговор