МЕСТА

НАСЕЉЕНА МЕСТА НА ТЕРИТОРИЈИ КРАЉЕВА

Адрани,

Бапско Поље, Баре, Бзовик, Богутовац, Бојанићи, Борово (припојено 2007. године насељу Борово Међуречје), Брезна, Брезова, Бресник, Буковица, Витановац, Витковац, Врба, Врдила, Врх,

Гледић, Годачица, Гокчаница, Грдица (део насеља 1979. године припојен Краљеву),

Дедевци, Долац, Драгосињци, Дражиниће, Дракчићи, Дрлупа,

Ђаково,

Жича (формирана 1990. године од укинутих насеља Готовац и Крушевица; пре тога насеље Жича припојену насељу Готовац 1959. године),

Заклопача, Закута, Замчање, Засад,

Јарчујак (део насеља 1979. године припојен Краљеву),

Каменица, Камењани, Кованлук, Ковачи (део насеља 1979. године припојен Краљеву), Конарево, Краљево (до 1955. године Ранковићево),

Лађевци, Лазац, Лешево, Лозно, Лопатница,

Маглич, Матаруге (од 2007. године Матаруга), Матарушка Бања, Међуречје (припојено 2007. године насељу Борово Међуречје), Мељаница, Метикош, Милавчићи, Милаковац, Милиће, Милочај, Мланча, Мрсаћ, Мусина Река,

Обрва, Опланићи, Орља Глава,

Пекчаница, Петропоље, Печеног, Плана, Полумир, Поповићи, Предоле, Прогорелица (засеок Петревци),

Раваница, Ратина, Река, Рибница (део насеља 1979. године припојен Краљеву), Роћевићи, Рудно, Рудњак, Савово, Самаила, Сибница, Сирча, Станча, Стубал,

Тавник, Тадење, Тепече, Толишница, Трговиште,

Ушће,

Цветке, Церје,

Чибуковац (део насеља 1979. године припојен Краљеву), Чукојевац и Шумарице.

Оставите одговор