ВРЕМЕПЛОВ

НА КРЉИ ТОПОЛЕ

Ова фотографија је настала око 1925. године на  десној обали Ибра. Не каже се за џаба да ко није осетио Ибар, није ни био у Краљеву.

Горе: Ната и Тићо Недић, професор математике;

Стоје: први, Љуба Величковић (судија), трећи је Славко Нишавић (учитељ у Матарушкој Бањи), Коса Михајловић (професор историје), Граде Милићевић, Персида Митровић (учитељица);

Седe: Димитрије Митровић, Мирослав Лешетицки и Олга Ристић.

Оставите одговор