КРАЉЕВСКИ СЛОВАР

КРАЉЕВСКИ СЛОВАР

Из необјављеног рукописа припремљеног за књигу, у наредним бројевима Сиџе објављиваћемо део пописа  речи, израза и фраза краљевчана које је годинама прикупљао и записивао, али нажалост није стигао да их објави Душан Дуле Стојић, новинар и песник.

Сиџа ће се потрудити да уз Вашу помоћ, на годишњицу Дулетове смрти објави ову необјављену књигу.

Н

Настрешница  надстрешница: продужетак или потпуно засебан кровни покривач од црепа, цираде, трске и сл. којим се од кише или сунца зшатићује неки простор – тераса, део врта, дрвљаник.

Насули-т се    нагоди-ти се, договорити: „насулили се (нагодили се)“.

Натакарит (се) – натакнути, навући, набити: шајкачу на главу, мотику на држалицу, тестију на колац; правити се важан, експонирати (се), „нацртати“: заузети истакнуто (са свих страна видљиво) место на неком скупу (слави, свадби, сеоској приредби)место које сви виде; „Натакарио се у вр совре па  само жмирка и глеа да л га ко види”.

Наћве    (досл.):  наћве    овећа посуда од дасака – сандук у којем се држи брашно и меси хлеб (у сиротиње, наћве су вазда биле велике, ваљда и зато што су углавном биле – празне: „Велико као сиротињске наћве”).

Нафака (тур./ар.)     судбина, усуд, (не)срећа, божја воља: „Така му нафака –  тако му записато!“ (каже се и за човека и за животињу).

Начисто    сасвим, потпуно: „Због тога је начисто полудео!“.

Неваљатан    покварен, иструлио (бостан); буђав (хлеб); неваспитан (човек).

Негдањи, некадањи    негдашњи, некадашњи.

Недоказан-а    (досл): непроверен-а,о, непотврђен-а,о (вест,налаз,кривица); тврдоглав човек коме се не може ништа објаснити или доказати.

Недотаван-а,о    неразуман: који се не да уразумити, коме се не може ништа рећи (доказати, приговорити), с ким се не да ни договорити; недоказан.

Некција, и ињекција    инјекција.

Нем и неам – немам: “Нем ни куће, ни кућишта!”,“Ја нем ништа с тем!”, “Неам, богами!”.

неранџа, и Неранџа     наранџа (јужна воћка); (досл.): Неранџа – женско име, (скр.) Нера као надимак, неретко и презиме: Неранџић.

Несам, неси, несу   нисам, ниси, нису: „Несам био ни по пијацу ни по чаршије, и ништа несам пазариво. Неси ни ти,изглеа ми, а несу ни они“.

Несвес – несвест, „Паде човек у несвес ки свећа, сал му се снеможе!“; али: несвестица (досл.)

Нетемаљ    неспособњаковић, шепртља.

Неш?; неш-неш!    нећеш? ; нећеш-нећеш! : „Јел неш?”,  „Е, неш!” ,  „Не, неш, богами!”

Ни, ви, ве    нам(а), вам(а), вас и Вас: „Ма, да ни је још мало лепију дана, све бисмо н ове ливаде омлатили!“; У неким селима око Краљева првих година по Другом светком рату сеоска младеж је пред задружним домом марширајући у месту хорски певала: „Ми смо млада војска Титова, с нама иде наш народ сав, Ми смо млада војска Титова, само Тито нек ни је здрав!“. Али, у селу бејаше и оних којима није баш било до песме и хорског певања: „Добро, добро, само Тито нек ни је здрав! Доста сте се данас напевали, фала ви на овако лепој песми. Ко ли је само тако умешно склепа?!“. А сад ве најлепше замољавам  – ите кућам! Ите молим ве, омркнусмо.

Нилек    ни лек ; (фиг.) : ни за лек, нимало,

Низглед    на изглед: налик, на прилику, „споља глеано”.

Нод(е)  нођ(е),  нојна, нон(е)    онде, онамо, тамо ( на то место), супротно: вод(е), вођ(е), војна –  овде.

„Но, море!“ – узвик чуђења:»Ајде?!”, «Види, богати?!», “Није-него!”.

Нотњи,  ноћом,  ноћи, ноћма  – ноћни (рад); ноћу,  уноћ.

Ношња    традиционална народна одећа: „од капе до опанака“.

„Ну, де!“    (узвик гостопримства): „Изволи, уђи, послужи се!“, („Ну, де – седни!”, “Ну, де – узни то!”).

Нуде(н) – онуда.

Њ

Њино и њиово – њихово.

О

Обали-т(и) и собали-т(и) – обори-ти шта или кога, с неке висине.

Обаљуј(е) и собаљуј(е)! –  обара, обарај!

Облокати се – напити се, препити, “пијан као летва” (“летвосати”).

Обнаља-т    обнавља-ти (п ријатељство, кућу, ствари, одећу).

Обрам-ица,њача – дужа мотка са кукама на оба краја за ношење каквог терета (канти с водом или чега другог, преко рамена).

Обрлатит  наговорити, убедити,  обманути.

Обукиват, обукује (се)    облачити (одећу); облачи  се.   

Обустави-т – престати, престани,  заустави-ти, прекинути посао.

Обустаља-т    обуставља-ти  рад, посао.

Овдена(к), и овденакице    овде (баш ту).

Овију (дана, људи)    ових (дана, људи)

Огледнут се    огледати се  у огледалу,  у води, на мегдану.

Огледњује се    (о)гледа се у огледалу,на стаклу излога, у води.

Одавле    одавде, од овог места (ове тачке); из овог места, краја.

Оданле    оданде, са оног места.

Одатле    од тог, баш са тог (из овог) места.

Одок    одох (одлазим).

Озади     позади,  са задње стране.

Одрапит; одрапио-ла, ло – одвалити; одвалио-ла, ло, откинути, откинуо-ла, ло; одломити, одрезати овећи комад хлеба, погаче, меса.

Наставак у следећем броју

Оставите одговор