КРАЉЕВСКИ СЛОВАР

КРАЉЕВСКИ СЛОВАР

Из необјављеног рукописа припремљеног за књигу, у наредним бројевима Сиџе објављиваћемо део пописа  речи, израза и фраза краљевчана које је годинама прикупљао и записивао, али нажалост није стигао да их објави Душан Дуле Стојић, новинар и песник.

Сиџа ће се потрудити да уз Вашу помоћ, на годишњицу Дулетове смрти објави ову необјављену књигу.

Ј

Јада    јадница, сиротица, беспомоћно женско чељаде.

Јадничак    јадник, сиромах: ментално и физички запуштен човек.

Јајара    ситан лопов; онај који проваљује у живинарнике и краде јаја (фиг.):  покварењак, лош човек, нерадник, скитница;  јајарчина.

Јакоје, јакога    ако је, нека је; нека  га  је (ударио).

Јарак (тур.)     неуређени, природни канал који су прокопале атмосферске, бујичне воде – киша, али и с намером ископан канал.

Јарам    део воловске дрвене опреме за упрезање у запрегу или плуг; фиг: ропство – ропски јарам.

Јауд    јадничак, богаљ, сподоба.

Једама  једанпут, једном, једаред:“Мош и ти, ал само једама“; „Ама, ајде већ једама“ (в.бројеви).

Једначит(о)     уједначен(о),равномерно, под једнак(о): окречено, поорано.

Јеге – мала турпија за оштрење сечива(“Пребићу га ка јеге!”).

(Ј)ендек (тур) – неуређени канал – прокоп дуж пута за одвод сувишне воде.

„Јес, но!“    „Није!: „Јесте    мало сутра!“ , „Оће    ал на куково лето! „Неће моћи“

„Јок!”     „Не, није!”

„Јок, јесте!”     „Није!”: („Ма, какви – ни случајно!”)

„Јок, није!”   – (фиг.) : „Јесте ,него шта !?”, „Паз’ да није!”

Јучерањи    јучерашњи (хлеб, купус…).

К

Ка(ј), ки, ко    као: ка(ј) отац; ки онај;(фиг.): пљунути,исти; ка и сви, ки душа.

Каведа-т    малаксава-ти, посустајати, посустаје; закаведао – малаксао, посустао, занемоћао: „Ете га у куће, каведа!”.

Калауз; калаузем    импровизовани кључ за сваку браву; калаузом.

Калаштура (тур.)     раскалашна жена: опајдара, обајгора ( у турском погрдан назив за пса    џукела), (у ромском: прљавуша, „кучка”, курва).

Калодонт  – „каладонт“ : паста за зубе (називана  по француској робној марки).

Каљав-о и каљив(о) – блатњав-о (умазан-о  блатом-калом), прљав: (каљав образ, пут, стаза…).

Каљуга – подводно, мочварно земљиште ( њива, ливада): „Што, бре, направи кућу у тој каљуги, не мож ни у чизмама да приђеш?!“.

Канате    бочне странице (од дебљих дасака и другог материјала) на запрежним колима и / или  на тракторској – камионској приколици које служе да се терет (нарочито „расути“ –  шљунак или песак), не би успут растурио.

Канда, и канаде    као да: би, не би, оће – неће; правити се важан, невешт: „Канаде неки аор”, „Канда није чуо шта с прича”.

Канди-сат; кандише  – мирисати; мирише на на нешто смрдљиво: смрди, воња.

Капара; капарисат (тур.) – предујам;   дати продавцу унапред део новца од уговорене цене за куповину куће, земљишта, стоке, или какве друге робе, до исплате пуног износа у договореном року ; резервисати куповину.

Караконџула (тур.)    црна утвара, демон старих Словена, чудовиште.

Каракушљив-а,о    закржљао,запуштен, убог (човек, коњ).

Кара-т – прекорева-ти, грди-ти: „Не смем дием тамо, караће ме мои“; у жаргону: мушки полни орган; доскочити некоме у свађи, надмудрити га – „јебати у мозак”, иживљавати се ; полно општити.

Караштак  дегенерик, богаљ.

Кева – мајка, мама, мајчина, мајчетина.

Кека  сестра (тепање,од миља, али и у псовци), крупна новчаница, најчешће она од 1.000 динара.

Ки  као: „Глава му ки лубенче!?“.

Кика – плетница од косе, перчин; у жаргону глава – теме (бацити неког „на кику“).

Кирија  станарина, закупнина, најам уопште (простора, земље …).

Кириџија и кирајџија – најамни превозник робе коњима са или без запреге; подстанар.

Кљусе – запуштен, неухрањен коњ.

Кобеља-т се – копрца-ти (се), одупирати, ритати: бранити се у каквој физичкој или економској невољи, мало по мало;

Коварнут    живнути, опоравити се од болести или економски.

Коврља-т, и (с)коврља-т се    (с)котрља-ти се низ какву падину, намерно или случајно; ваљати се по земљи, трави, снегу.

Кожмура – одрана кожа какве животиње, кора од кромпира и/или јабуке, комина од грожђа.

Кокчинар – незвани гост на свадби или каквом другом слављу.

Кокнут – ударити.

Комишање  – чишћење клипова зрелог кукуруза од комине (сасушеног лишћа које расте на  клипу) – шаше.

Коруба – одвојена, најчешће сасушена кора дрвета, јајета, или чега другог.

Кркат, кркнут    јести обилно и халапљиво, ждрати; трпати штагод на гомилу, без икаквог реда; јако ударати кога или шта.

Крадом – прикрадајући се.

Кривак    криво дрво (стабло), отпала грана,штап, батина; понекад и „она мушка ствар”; враг – ђаво: „Који му је кривак те се нако укосирио?!“

Кришом     криомице,  скривајући се.

Крклема, и крклама – склепана направа (скаламерија); уполовачени ауто, дотрајали бицикл.

Кудрав –а,о    гргураве косе, длаке; маљав-а,о, длакав-а,о (човек, пас, мачка).

Куропецат се    јогунити се, противречити, противити јачем од себе.

Наставак у следећем броју

Оставите одговор